4.4.5 Przywództwo

4.4.5.2 Branie odpowiedzialności i okazywanie zaangażowania

Branie odpowiedzialności w zarządzaniu projektem to wykazywanie się osobistym zaangażowaniem w realizację celów projektu, co sprawia, że ludzie wierzą w jego wartość. Osoba działa jak przedsiębiorca, biorąc pełną odpowiedzialność za proces i poszukiwanie sposobności poprawy. Stale monitoruje procesy i wyniki, poszukując odpowiednich okazji do interwencji i usprawnień, a także stwarza możliwości do nauki.

Mierniki

  • Wykazuje odpowiedzialność i poświęcenie w zachowaniu, słowach i postawie;
  • Mówi o projekcie w pozytywnych słowach;
  • Kibicuje projektowi, generuje entuzjazm dla projektu;
  • Ustawia miary i wskaźniki wydajności;
  • Szuka sposobów ulepszenia procesów projektowych;
  • Motywuje do nauki.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka