4.4.6 Praca zespołowa

4.4.6.2 Promowanie współpracy i networkingu pomiędzy członkami zespołu

Stymulowanie współpracy to aktywne wpływanie na członków zespołu, aby pracowali razem i  dzielili się doświadczeniami, wiedzą, opiniami, pomysłami i wątpliwościami, przez wzgląd na ustalone cele. Nieuniknioną konsekwencją tego są dyskusje i spory, jednak dopóki lider zespołu dba o utrzymanie produktywnej i pełnej szacunku atmosfery, członkowie zespołu mogą się spodziewać, że konflikt będzie prowadzić do lepszej wydajności. Ilekroć członek zespołu zakłóca współpracę poprzez wprowadzanie podziałów i bezproduktywność, lider musi interweniować, a w skrajnych przypadkach – wymienić takiego członka zespołu. Lider może zachęcać członków zespołu do budowania relacji i networkingu przez organizowanie spotkań w realu lub wirtualnych, które dadzą im możliwość dzielenia się wiedzą, motywowania i inspirowania się nawzajem.

Mierniki

  • Tworzy okazje do dyskusji pomiędzy członkami zespołu;
  • Pytanie o opinię, sugestie i wątpliwości członków zespołu, aby poprawić wydajność;
  • Dzieli się sukcesem z zespołem(-ami);
  • Promuje współpracę z ludźmi z- oraz spoza zespołu;
  • Podejmuje właściwe działania w obliczu zagrożenia współpracy zespołu;
  • Korzysta z narzędzi do wzmacniania współpracy.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka