4.4.7 Konflikt i kryzys

4.4.7.1 Przewidywanie i zapobieganie ewentualnym konfliktom i kryzysom

Świadomość potencjalnych konfliktów i kryzysów to bycie czujnym i uważnym w sytuacjach mogących prowadzić do nieporozumień. Ewentualne konflikty najlepiej identyfikować i zapobiegać im lub rozwiązywać je na wczesnym etapie, zanim się rozwiną. Zapobieganie polega na uprzedzaniu sytuacji konfliktowych, przydzielaniu członków zespołu o niezgodnych charakterach lub interesach do oddzielnych zespołów i / lub delegowanie wrażliwych na konflikt zadań do konkretnych osób. Stres jest zawsze potencjalnym czynnikiem konfliktów i kryzysów, a ludzie mają tendencję do większej drażliwości gdy znajdują się pod presją. jednostka powinna zatem być w stanie rozpoznać, ocenić i zredukować indywidualne poziomy stresu.

Mierniki

  • Analizuje potencjalnie stresujące sytuacje;
  • Rozdziela skonfliktowane osobowości / interesy do oddzielnych zadań / zespołów;
  • Deleguje wrażliwe na konflikt zadania do konkretnych osób;
  • Wdraża środki zapobiegawcze;
  • Podejmuje środki redukcji stresu;
  • Zastanawia się nad stresującymi sytuacjami w zespole.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka