4.4.7 Konflikt i kryzys

4.4.7.3 Mediacja, rozwiązywanie konfliktów oraz kryzysów i / lub ich wpływu

Często zarządzanie kryzysami i konfliktami odbywa się w otoczeniu osób i / lub grup, które są wzburzone lub w stanie paniki. W ograniczonym, krótkim czasie osoba musi zebrać wszystkie informacje, rozważyć opcje, dążyć do pozytywnego i w miarę możliwości synergicznego rozwiązania i, co najważniejsze, musi zachować spokój i kontrolę. W tych okolicznościach spokój i zrównoważona ocena są bardzo ważnymi cechami. W sytuacjach kryzysowych najważniejsza jest umiejętność działania w sposób zdecydowany.

Potencjalne środki rozwiązywania konfliktów obejmują współpracę, kompromis, zapobieganie lub wykorzystanie wpływu. Wszystko zależy od osiągnięcia równowagi między interesem własnym i interesami innych. Kooperatywne zarządzanie konfliktem wymaga gotowości do kompromisu między wszystkimi stronami. We wczesnych stadiach konfliktów  Jednostka może pełnić rolę moderatora / mediatora - przynajmniej wtedy, gdy nie jest bezpośrednio zaangażowany. Stanowi wtedy pomost między poszczególnymi stronami i umożliwia komunikację bez osądzania. W późniejszych etapach możliwe działania obejmują wykorzystanie formalnej władzy, eskalacji do wyższego poziomu zarządzania, profesjonalnej mediacji i / lub podjęcia środków prawnych.

Mierniki

  • Otwarcie odnosi się do problemów;
  • Tworzy atmosferę konstruktywnej debaty;
  • Wybiera i stosuje właściwą metodę rozwiązania konfliktu lub kryzysu;
  • Podejmuje w razie konieczności środki dyscyplinarne lub prawne.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka