4.4.7 Konflikt i kryzys

4.4.7.4 Identyfikowanie i dzielenie się nabytą wiedzą o konfliktach i kryzysach, w celu usprawnienia przyszłej pracy

Kiedy już konflikt został rozwiązany, ważne jest, aby przywrócić poczucie harmonii i równowagi w otoczeniu. Stymulowanie dzielenia się wiedzą i  doświadczeniami z konfliktów i kryzysów oznacza, że na poziomie analitycznym jednostka jest w stanie  zapobiec  rozpoczęciu i usunąć przyczyny konfliktu.  Ponadto jednostka potrafi  rozróżnić  zbiegi okoliczności środowiskowych od prawdziwych przyczyna konfliktu lub kryzysu, uczyć się na konkretnych przypadkach i zachęcać zespół do tego samego, tak aby lepiej radził sobie z podobnymi sytuacjami w przyszłości.

Mierniki

  • Przywraca utraconą równowagę w środowisku zespołu;
  • Motywuje zespół do przyjęcia do wiadomości faktów lub nauki z ich własnego udziału w konflikcie;
  • Używa konfliktu w pozytywny sposób, w celu uzyskania poprawy;
  • Wzmacnia spójność i jednolitość zespołu pod kątem przyszłych konfliktów i kryzysów.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka