4.4.8 Przedsiębiorczość i kreatywność

4.4.8.1 Stymulowanie i wspieranie otwartego i kreatywnego środowiska

Jednostka tworzy środowisko pracy, które zachęca ludzi do dzielenia się swoją wiedzą, pomysłami i opiniami. Stymulowanie i wspieranie kreatywności i innowacyjności oznacza otwartość jednostki na oryginalne i pomysłowe sposoby przezwyciężenia przeszkód. Tymi pomysłami mogą być nowe produkty, procesy lub procedury albo weryfikacja konkretnych zadań, ról czy obowiązków. Osoba  buduje taką atmosferę, że inni czują się swobodnie wyrażając siebie, aby projekt  mógł korzystać  z ich  idei, pomysłów, sugestii i wątpliwości. Otwartość jest bardzo istotna dla stworzenia środowiska pracy, w którym specjaliści pochodzący z różnych środowisk i posiadający różne umiejętności będą mogli efektywnie współpracować. Większość członków zespołu posiada taki obszar wiedzy, w którym są bardziej kompetentni od osoby lidera. Relacje w zespole są budowane na wzajemnym szacunku, zaufaniu i niezawodności. Tak więc lider zespołu powinien regularnie prosić członków zespołu o opinię i wykazywać chęć zrozumienia i ewentualnego przyjęcia ich pomysłów. Oczywiście powinien on również zdawać sobie sprawę i wyjaśnić, kiedy jest czas i miejsce na dzielenie się twórczymi pomysłami, a kiedy nie.

Mierniki

  • Zachęca ludzi do dzielenia się wiedzą i opiniami;
  • Stymuluje i wspiera kreatywność, kiedy jest ona dopuszczalna;
  • Używa i stymuluje oryginalne i pomysłowe sposoby pokonywania przeszkód;
  • Zachęca innych do dzielenia się pomysłami i wyraża gotowość do rozważenia i / lub zastosowania ich pomysłów;
  • Bierze pod uwagę punkt widzenia innych ludzi.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka