4.4.8 Przedsiębiorczość i kreatywność

4.4.8.3 Stosowanie technik analitycznych do oceny sytuacji, analizy danych organizacyjnych i finansowych oraz trendów

Jednostka potrafi analizować (lub zlecić analizę) złożone sytuacje lub problemy, znaleźć rozwiązania i alternatywy.  Potrafi też analizować i czerpać niezbędne informacje ze złożonych wykazów danych i zaprezentować lub raportować przejrzyście ich wyniki. Zręczność analityczna oznacza znajomość i dostępność różnych metod  wykrywania rzeczywistych powodów problemu i wdrażania lub proponowania odpowiednich rozwiązań.

Mierniki

  • Stosuje różne techniki analityczne;
  • Analizuje problemy w celu wykrycia przyczyn i możliwych rozwiązań;
  • Analizuje złożone zestawy danych i wyciąga ważne informacje;
  • W jasny sposób raportuje i prezentuje wnioski, podsumowuje dane i ich trendy.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka