4.4.9 Negocjacje

Negocjacje to proces zachodzący między dwiema lub więcej stronami, który ma na celu zrównoważenie różnych interesów, potrzeb i oczekiwań w celu osiągnięcia wspólnego porozumienia i zaangażowania przy jednoczesnym zachowaniu pozytywnego stosunku do pracy. Negocjacje obejmują procesy zarówno formalne i nieformalne, takie jak zakup, wynajem lub sprzedaż lub wymagania, budżet i zasoby w projektach.

Zamiar

Zamiarem tego elementu kompetencji jest umożliwienie jednostce osiągnięcia zadowalających ustaleń z innymi za pomocą technik negocjacji.

Opis

Podstawą umów są ustalenia, które zaspokajają interesy, potrzeby i oczekiwania wszystkich stron. Negocjacje mogą być polityczne lub handlowe i często pociągają za sobą kompromisy, które pozostawiają wszystkie strony nie do końca zadowolonymi. Interesy, potrzeby i oczekiwania często powiązane są emocjami i uczuciami, ale również faktami; pełny obraz może nie być łatwy do zidentyfikowania. Proces negocjacyjny jest często podyktowany odpowiednimi wpływami stron i czynnikami sytuacyjnymi.

Negocjatorzy badają te kwestie, a gdy nie mają dostępu do pełnej informacji, muszą poczynić na ich temat założenia. Skuteczne negocjacje są ułatwione poprzez zakładanie różnych opcji, z których każda ma potencjał, aby zaspokoić różne interesy, potrzeby i oczekiwania. Negocjacje mogą wiązać się z użyciem różnych technik, taktyki i strategii.

Wiedza

 • Teorie negocjacji;
 • Techniki negocjacji;
 • Taktyki negocjacji;
 • Fazy negocjacji;
 • BATNA  (najlepsza alternatywa dla wynegocjowanego porozumienia)
 • Typy i wzory kontraktów;
 • Prawne i ustawowe przepisy związane z kontraktami i umowami;
 • Analiza aspektów kulturowych i taktyk.

Zdolności i umiejętności

 • Identyfikacja pożądanych efektów;
 • Asertywność i dążenie do osiągnięcia pożądanych efektów;
 • Empatia;
 • Cierpliwość;
 • Perswazja;
 • Ustanawianie i utrzymywanie zaufania i pozytywnych relacji w pracy.

Powiązane elementy kompetencji

 • Wszystkie pozostałe kompetencje elementy z obszaru Ludzie;
 • Praktyka 1: Definiowanie projektu;
 • Praktyka 2: Wymagania, cele i korzyści;
 • Praktyka 9: Zamówienia i kontrakty;
 • Praktyka 10: Planowanie i kontrola.

Kluczowe wskaźniki kompetencji

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka