4.4.10 Orientacja na wynik

4.4.10.1 Ocena decyzji i działań pod kątem ich wpływu na sukces projektu i cele organizacji

We wszystkich swoich działaniach jednostka kieruje się celem projektu, czyli dąży do osiągnięcia jego sukcesu. Cel ten stanowi podstawę wszelkich jego/jej  decyzji i działań. Każdy wybór może mieć później negatywne lub pozytywne konsekwencje, więc musi być dokładnie rozważony. Osoba powinna    oceniać nowe rozwiązania według następujących kryteriów: czy spełnią (lub zagrożą spełnieniu) cel lub rezultat projektu, czy sprawią, że proces przebiegnie szybciej, taniej i / lub lepiej, a projekt osiągnie większy sukces?

Mierniki

  • Rozważa cele i uzgodnione rezultaty projektu, jako decydujące dla każdego działania;
  • Formułuje własne cele w oparciu o wymagania i wyniki;
  • Wypracowuje strategię projektu bazując na celach;
  • Ocenia wszystkie decyzje i działania poprzez ich wpływ na sukces projektu.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka