4.4.10 Orientacja na wynik

4.4.10.2 Równoważenie potrzeb i środków w celu optymalizacji wyników i osiągnięcia sukcesu

Każdy wybór pociąga za sobą przydzielenie środków (zasobów, pieniędzy, czasu, uwagi)  lub odmowę ich przyznania na określone działania (zadania, decyzje, pytania, problemy, itp.), przy uwzględnieniu potrzeb. Kierując się  zasadą optymalizacji przy alokowaniu środków jednostka musi mieć czytelny obraz priorytetów w projekcie. Mając to na uwadze musi ona wpierw ustalić priorytety różnych potrzeb i dopiero w oparciu o nie może alokować środki. Może więc zdecydować, że na tym etapie nie poświęci uwagi i nie przydzieli żadnych środków określonym działaniom, jeśli innym przypisał(a) wyższy priorytet.

Mierniki

  • Ocenia i ustala priorytety potrzeb;
  • Wyjaśnia dlaczego niektóre działania mają wyższy priorytet;
  • Używa zasady orientacji na wynik jako argumentu odmowy przydzielenia środków.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka