4.4.10 Orientacja na wynik

4.4.10.3 Tworzenie i utrzymanie zdrowego, bezpiecznego i produktywnego środowiska pracy

Zapewnienie zdrowego, bezpiecznego i wydajnego środowiska pracy oznacza dostarczenie zespołowi niezbędnej infrastruktury i zasobów oraz ograniczenie rozproszenia uwagi, dzięki czemu członkowie zespołu mogą skutecznie skoncentrować się na pracy. Osoba działa jako filtr i bufor pomiędzy otoczeniem zewnętrznym a członkami zespołu, przyjmując na siebie niepewność i niejasności, które mogłyby zakłócić postępy i orientację na wyniki.

Mierniki

  • Chroni zespół od zewnętrznych zakłóceń;
  • Tworzy zdrowe, bezpieczne i stabilne otoczenie pracy;
  • Dostarcza członkom zespołu jasny zakres prac do wykonania;
  • Zapewnia niezbędną infrastrukturę i zasoby.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka