4.5.2 Wymagania, cele i korzyści

4.5.2.3 Określenie priorytetów i kryteriów wymagań i akceptacji

Po dokonaniu analizy należy przydzielić priorytety wymaganiom. Priorytety kształtuje sponsor projektu, kierownicy najwyższego szczebla lub zewnętrzni klienci. Należy zdefiniować sposoby dokumentowania wymagań np. specyfikację wymagania, która może być mniej lub bardziej szczegółowa  Wymagania należy przekształcić w kryteria akceptacji, na bazie których będzie można testować dostarczane produkty cząstkowe.

Mierniki

  • Priorytetyzuje potrzeby i wymagania interesariuszy:
  • Określa i dokumentuje potrzeby i wymagania interesariuszy;
  • Pomaga w i nadzoruje przekształcanie wymagań w kryteria akceptacji;

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka