4.5.4 Zarządzanie czasem w projekcie

4.5.4.1 Ustalenie działań koniecznych do zrealizowania projektu

Czynności konieczne do osiągnięcia uzgodnionych rezultatów definiuje się z wykorzystaniem analizy produktów cząstkowych i/lub wymagań, przy czym zazwyczaj preferuje się technikę struktury podziału pracy (WBS). W przypadku planowania iteracyjnego, osoba skupia się na zdefiniowaniu jedynie działań niezbędnych do realizacji produktów cząstkowych bieżącej iteracji.

Mierniki

  • Definiuje działania związane z realizacją produktów cząstkowych projektu;
  • Identyfikuje działania konieczne dla danego pakietu pracy WBS.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka