4.5.4 Zarządzanie czasem w projekcie

4.5.4.2 Określenie nakładu pracy i czasu trwania działań

Należy określić  nakład pracy i czas trwania konieczne do realizacji każdego zadania. Aby to zrobić, należy ustalić które zasoby (i ile) oraz kompetencje z nimi związane są konieczne do wykonania każdej czynności. Jeżeli dostępny jest szereg zasobów (zarówno materialnych jak i osobowych), należy znaleźć równowagę pomiędzy jakością, kosztem i czasem realizacji. Ta równowaga zależy od kryteriów sukcesu oraz wymagań projektu.

Mierniki

  • Określa nakład pracy i czasu potrzebnych do wykonania czynności;
  • Wskazuje rodzaj zasobów, które są konieczne do wykonania czynności;
  • Przydziela zasoby.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka