4.5.4 Zarządzanie czasem w projekcie

4.5.4.5 Monitorowanie postępów względem harmonogramu i dokonywanie odpowiednich korekt

Po zakończeniu planowania i rozpoczęciu działań, należy uruchomić systemy kontroli (np. systemy dokumentowania lub spotkania poświęcone postępom). Można zastosować różne metody, np. analizę wartości wypracowanej (EVM), aby zmierzyć faktyczne postępy względem planu bazowego. Realizacja projektu może natrafić na przeszkody, które wymuszą w nim konieczne zmiany. Powodów zakłóceń może być wiele (zmiany w produktach cząstkowych lub wymaganiach, niska dostępność zasobów lub środków pieniężnych lub opóźnione czy niewłaściwe dostawy) i mogą pociągać za sobą konieczność zmiany planów. Harmonogram powinien być okresowo porównywany z planem bazowym i w razie potrzeby dostosowywany do zmian.

Mierniki

  • Używa w odpowiednim momencie systemów kontroli harmonogramu;
  • Wdraża zmiany w planowaniu reakcji na różnego rodzaju zakłócenia;
  • Porównuje postęp i wartość wypracowaną (EV) z planem bazowym.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka