4.5.6 Jakość

4.5.6.5 Zapewnienie jakości w całym projekcie

Podejście do jakości w projekcie jest wybierane i wdrażane w oparciu o procedury jakości zarówno organizacji jaki i kluczowych dostawców. Podejście to powinno być zgodne z wytyczonym celem i być stosunkowo łatwe do wdrożenia. Adaptacja, integracja i wdrożenie wymagać będą poradzenia sobie z kilkoma organizacjami (lub częściami ich struktur), z których każda preferuje inne sposoby przeprowadzania tych procesów. Aby utrzymać zgodność należy regularnie kontrolować i usprawniać przyjęte procesy. Ponieważ jakość dotyczy ludzi, a nie tylko procesów, należy kłaść szczególny nacisk na świadomość jakości oraz odpowiednią jakość dla tego projektu.

Mierniki

  • Ocenia, adaptuje i integruje standardy jakości stosowane w organizacjach;
  • Wdraża procesy jakości w projekcie;
  • Przeprowadza regularne oceny wdrożonych procesów i koryguje je w razie potrzeby;
  • Wdraża świadomość jakości w projekcie, tak aby każda osoba znała wymagany poziom jakości;
  • Przeprowadza regularną ocenę świadomości jakości i podejmuje działania naprawcze w razie potrzeby.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka