4.5.8 Zasoby

4.5.8.2 Określenie jakości i ilości wymaganych zasobów

Osoba musi wskazać zasoby (typ, ilość i jakość), które są niezbędne dla skutecznej realizacji projektu i jego rezultatów na podstawie strategicznego planu zasobów. Do zasobów zaliczają się ludzie, wiedza i doświadczenie, urządzenia, sprzęt, materiały, infrastruktura, narzędzia, fundusze niepieniężne lub usługi. Po opisaniu zapotrzebowania na te zasoby przeprowadza się bardziej szczegółową analizę, która precyzuje kiedy zasoby muszą być dostępne, jakiej mają być jakości i jak dużo ich potrzeba. Na tej podstawie można stworzyć szczegółowy plan operacyjny zasobów.

Mierniki

  • Potrafi scharakteryzować zasoby niezbędne dla projektu;
  • Sporządza plan zasobów (na podstawie szczegółowego planu projektu);
  • Definiuje ilość oraz jakość wymaganych zasobów.

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka