4.5.10 Planowanie i kontrola

4.5.10.2 Inicjowanie projektu i zarządzanie przejściem w nową fazę projektu

Po zapadnięciu decyzji o realizacji projektu i sposobów finansowania, rozpoczęcie kolejnej fazy i wszystkich następnych wiązać się będzie z rozpatrzeniem następujących kwestii:

  • charakterystyczne cele nadchodzącej, nowej fazy projektu,
  • wszelkie konieczne zmiany organizacyjne,
  • potwierdzenie lub modyfikacja planów zarządzania projektem.

Szczegółowy harmonogram etapu, plany opisujące koszty i zasoby, Rejestr ryzyka oraz oczekiwane korzyści (uzasadnienie biznesowe) – wszystkie te elementy należy zaktualizować. Spotkanie otwierające (kick-off meeting) jest skutecznym sposobem na skoncentrowanie uwagi zespołu i organizacji na projekcie oraz poinformowanie zespołu/ów projektu o planach, wymaganiach i celach projektu lub danej jego fazy. Warsztaty to również dobra okazja do szczegółowego zdefiniowania struktury podziału pracy (WBS), planowania działań, zasobów i kosztów.

Mierniki

  • Organizuje procesy zarządzania realizacją projektu;
  • Wyznacza cele i produkty cząstkowe następnej fazy/faz projektu;
  • Zarządza przejściem do kolejnej fazy;
  • Organizacja i wspieranie przebiegu spotkania otwierającego (kick-off meeting);

Obszary kompetencji:

4.3 Perspektywa
4.4 Ludzie
4.5 Praktyka