Rekomendacje biznesu

Rekomendacje biznesu

Bankowość i Finanse

     

Z doświadczenia wiem, jak ważne jest szybkie i skuteczne wdrażanie się w zadania projektowe. Posługiwanie się w zespole tym samym „projektowym językiem” jest w tym wypadku bezcenne.

Certyfikat IPMA-Student jest dla mnie swego rodzaju gwarancją, że rekrutuję do projektu właściwe osoby, niezależnie od ich kierunkowego wykształcenia i faktu, że dopiero rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Artur Marsy, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zmianami Biznesowymi, Credit Agricole Bank Polska SA

           

Poszukujemy młodych, otwartych i zaangażowanych ludzi posiadających podstawową wiedzę nt metod i narzędzi zarządzania projektami oraz umiejętności komunikacyjne i poznawcze, przydatne w wykonywaniu nie rutynowych zadań oraz  w pracy grupowej. Program akredytacji uczelni oraz certyfikat IPMA-Student jest dla nas benchmarkiem uniwersalnych, ponadbranżowych kompetencji, którym przypisujemy dużą wagę w procesach rekrutacji i rozwoju kariery zawodowej w naszym banku.

Sławomir Lachowski, Prezes Zarządu FM Bank PBP S.A.

 

           

Biegła znajomość skutecznych metod i narzędzi, zarówno tych technicznych, jak i z pogranicza tzw. kompetencji miękkich, jest kluczowa aby efektywnie  zarządzać projektem. Niezbędny jest też wspólny język, którym posługiwać się będą wszyscy uczestnicy projektu.  Komunikacja to zdaniem wielu osób najważniejsza rzecz w zarządzaniu projektami! Dlatego, posiadanie certyfikatu IPMA-Student, który uwiarygadnia kwalifikacje członka zespołu projektowego, istotnie zwiększa szanse zdobycia pracy w środowisku projektowym.

 

Kamil Kajetanowicz, dyrektor Departamentu Zarządzania Projektami, Bank BGŻ

 

  
 

W Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. w trakcie rekrutacji do Biura Zarządzania Projektami zwracam szczególną uwagę na posiadane certyfikaty kandydatów, ponieważ one są potwierdzeniem posiadanej wiedzy teoretycznej (IPMA Student, IPMA D), a w przypadku wyższych certyfikatów również wiedzy praktycznej z zarządzania projektami. Osoby z certyfikatami IPMA, dzięki posiadanej wiedzy i doświadczeniu bardzo szybko integrują się z resztą zespołu Kierowników Projektu oraz bardzo sprawnie zarządzają projektami. Dlatego też zachęcam wszystkich, nie tylko studentów, do podwyższania swoich kompetencji z zakresu zarządzania projektami i potwierdzania ich certyfikatami IPMA.

 

Dr inż. Robert Kański, Certified Project Director IPMA level A, Zastępca Dyrektora Departamentu Zarządzania Projektami i Procesami, Europejski Fundusz Leasingowy S.A.