Rekomendacje biznesu

Rekomendacje biznesu

Przemysł


  
  
      

Podmioty gospodarcze, takie jak ELEKTROTIM S.A., poszukują młodych, zdolnych i ambitnych ludzi, którzy oprócz wiedzy branżowej posiadają podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania projektami. Najlepszym potwierdzeniem kompetencji kandydata jest certyfikat IPMA-Student, otrzymany od wiarygodnej organizacji International Project Management Polska.

Koleżanki i Koledzy, uczcie się przydatnych rzeczy, poszukiwanych na globalnym rynku pracy. Skorzystajcie z możliwości, jakie oferuje Wam program IPMA-Student realizowany przez IPMA Polska i wiodące polskie uczelnie.

Andrzej Diakun, Prezes, ELEKTROTIM S.A.

 


 
  
      

Coraz większa część gospodarki przyjmuje charakter projektowy, zarówno w obszarze dużych, jak i małych przedsięwzięć. Konsekwencją tego jest coraz powszechniejsza konieczność budowania kompetencji projektowych we wszystkich firmach.

Wdrożenie programu certyfikacji IPMA-Student wychodzi naprzeciw tym trendom gospodarczym. Dodatkowo, potwierdzenie kompetencji z zakresu zarządzania projektami profesjonalnym certyfikatem, dla absolwentów uczelni wydatnie zwiększa ich szanse na zatrudnienie, a pracodawcy skraca okres przygotowawczy konieczny do wdrożenia nowego pracownika.

 Stanisław Sroka, Prezes Zarządu, PPH TRANSSYSTEM S.A., Certified Project Director IPMA level A.


 
  
       W postępowaniach rekrutujących absolwentów wyższych uczelni, w pierwszej kolejności, poza kierunkiem studiów, analizujemy posiadanie dodatkowych kompetencji związanych z pracą zespołową i projektową. Uzyskanie przez absolwenta certyfikatu IPMA Student świadczy o  ukierunkowaniu jego przyszłej ścieżki zawodowej i gwarantuje firmie pozyskanie ambitnego i kompetentnego pracownika.

 Dr Artur Rzempała, Dyrektor Centrum Infrastruktury, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” SA

 


  
  
      

Model zarządzania projektowego jest coraz powszechniej stosowany jako standard przy realizacji inwestycji, praktycznie niezależnie od branży. Jego znajomość przez absolwenta studiów znacznie skraca okres adaptacji do pracy w zespole projektowym i stanowi podstawę budowy kariery zawodowej w kierunku menedżerskim. Certyfikat IPMA-Student jest potwierdzeniem i uznaniem tych podstawowych kompetencji wypracowanych na etapie edukacji akademickiej.

Mirosław Miśkiewicz, Prezes Zarządu,  Dyrektor Naczelny, CHEMOROZRUCH Sp. z o.o.

 


              
  
      

Obecnie sama wiedza techniczna połączona z indywidualnym poszukiwaniem rozwiązań nie wystarcza. Praktycznie większość zadań realizowanych w pracy wymaga zaangażowania zespołu, a jeśli tak to osoba z certyfikatem IPMA – Student ma już wypracowane kompetencje do kierowania jak i pracy w Zespole. Jest to doskonała inwestycja pozwalająca na dobry i mocny start w każdej organizacji jak i następnie na szybszy rozwój. Z pozycji szefa także dużo łatwiej rozmawiać z osobą z certyfikatem IPMA – Student aniżeli z inną, której dużo spraw organizacyjnych trzeba tłumaczyć. Zachęcam do certyfikacji IPMA - Student jest to taka „szczepionka” która pozwala, podejmując swoją pierwszą pracę uniknąć „chorób wieku dziecięcego” i efektywnie realizować swój dalszy rozwój.

Tomasz Michalik, Dyrektor Techniczny SMP Poland Sp. z o.o.


             
  
      

Mam za sobą wiele lat zarządzania projektami w korporacjach takich, jak Siemens i IBM, wiem jak ważne i często rozstrzygające o sukcesie są kompetencje ludzi w prowadzeniu małych, dużych i gigantycznych projektów, w każdym obszarze ludzkiej aktywności. Certyfikat IPMA Student to pierwszy kamień milowy w karierze menedżera projektów, obiektywnie potwierdzający kompetencje, które przydają się nam nie tylko zawodowo ale i w życiu codziennym, bo projekty są naszą codziennością, chociaż często nieuświadomioną.

Witam w świecie projektów , witam w rodzinie IPMA

Leszek Staśto (ICA & Validator IPMA, Assessor IPMA 4-L-C , Assessor IPMA Delta, certyfikowany PMP