Rekomendacje biznesu

Rekomendacje biznesu

Budownictwo, Górnictwo

      

Certyfikat IPMA-Student  -  i wszystko jasne. Tak jak inne określenia, np. FIDIC, bez słów wyjaśnia Inwestorowi kto zacz, jakie umiejętności, wiedzę i kompetencje posiada właściciel certyfikatu IPMA.

Jako senior project manager IPMA-B wielokrotnie tego doświadczyłem, szczególnie w kontaktach międzynarodowych. Stwierdzam, że osoba z certyfikatem IPMA-Student posiada duże „fory” na starcie swojej zawodowej kariery.

Jan Lech Zioberski, Właściciel firmy Zioberski, Biuro Inżynieryjne, Certified Senior Project Manager IPMA level B

 

      

Zachęcam studentów do budowania swoich kompetencji w zakresie zarządzania projektami i ich potwierdzenia certyfikatem IPMA-Student. W obecnych czasach od absolwenta wyższej uczelni technicznej oczekuje się posiadania nie tylko kompetencji technicznych ale również kierowniczych, w szczególności z zakresu zarządzania projektami (Project Management), przykładem tego jest moja kariera zawodowa.

Jestem z wykształcenia inżynierem górnikiem, przez ponad 30 lat pracowałem w górnictwie niemieckim, angielskim, tureckim zajmując się zagadnieniami techniki, organizacji pracy, zarządzania zasobami ludzkimi, logistyki, aspektami prawnymi i optymalizacją ryzyka finansowego projektu. Wyspecjalizowałem się w wyciąganiu projektów z kryzysowych sytuacji. Zebrane operacyjne doświadczenia pozwoliły mi przejść do pełnienia ról doradczych i kontrolnych w dużych, złożonych projektach, takich jak np. wart 2 miliardy € projekt przebudowy kopalni rud żelaza „Konrad” w Salzgitter na składowisko odpadów promieniotwórczych, czy wart około 8-9 miliardów € projekt budowy podziemnej infrastruktury kolejowej w mieście Stuttgart. Obecnie pracuję dla DB Netz, głównego inwestora w w/w projekcie, pełniąc rolę nadzoru strategicznego nad wszystkimi aspektami projektu, w szczególności ewentualnymi problemami, które w przyszłości mogłyby wpłynąć na jakość eksploatacji stworzonej infrastruktury

Tomasz Gutkowski, Großprojekte Südwest, Bauherrenvertretung Stuttgart - Ulm (I.NG-SW-S), DB Netz AG