Rekomendacje biznesu

Rekomendacje biznesu

Usługi

     Student z certyfikatem IPMA- Student daje przedsiębiorcy możliwość szybszego włączenia go w zadania zespołów projektowych w firmie. To bardzo ważne, aby nie tracić czasu na szkolenia z podstaw zarządzania projektami.

Sławomir Halbryt, Prezes SESCOM S.A., Certified Senior Project Manager IPMA level B

     Certyfikat IPMA-Student to potwierdzenie wiedzy i kompetencji w zakresie Project Managementu, zweryfikowane przez dwie niezależne instytucje, czyli uczelnię i uznaną międzynarodową organizację IPMA. To także potwierdzenie gotowości absolwenta studiów wyższych do szybkiej adaptacji w warunkach pracy zespołowej w mojej firmie.

Wojciech Kuśmirek, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny „Remech” Grupa Remontowo - Inwestycyjna Sp.z o.o., Police

artb
     Wszystkim zainteresowanym, zwłaszcza studentom i osobom dopiero rozpoczynającym swoją drogę zawodową i karierę zorientowaną na zarządzanie projektami, gorąco polecam związanie się ze stowarzyszeniem IPMA, tak poprzez członkostwo w tej organizacji, jak również poprzez aktywne włączenie się w system certyfikacji, jako gwarancję stałego i ukierunkowanego rozwoju.
Polityka oraz system certyfikacji IPMA opierający się na zdobywaniu poszczególnych stopni jak również okresowych recertyfikacji, pozwala utrwalać oraz potwierdzać wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu zarządzania projektami, które są niezbędne dla odpowiedzialnego i profesjonalnego prowadzenia projektów.
Swoją rekomendację dotyczącą Certyfikacji IPMA-Student oraz IPMA-D kieruję szczególnie do młodych Koleżanek i Kolegów, aby zwrócić ich uwagę na praktyczne korzyści płynące z podnoszenia swoich kompetencji z zakresu zarządzania projektami, a tym samym certyfikacji. Wskazuję w tej szczególnej ścieżce rozwoju także okazję do obiektywnego sprawdzenia i oceny, podsumowania edukacji w zakresie zarządzania projektami, jej pogłębianiu oraz uzyskania uznanego, międzynarodowego świadectwa posiadanych kwalifikacji.

Artur Baranowski, Certified Project Director IPMA level A, Artur Baranowski Zarządzanie Projektami