IPMA-Student

IPMA-Student wg. NCB 3.0

Archiwum aktualności

Stan certyfikacji IPMA-Student na dzień 6-07-2018

Po bardzo udanych, ostatnich przed feriami, sesjach egzaminów certyfikacyjnych IPMA-Student na SGH, Uniwersytetach Ekonomicznych we Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu, studiach podyplomowych "Certyfikowany Menedżer Projektów" na Uniwersytecie Szczecińskim oraz na inżynierskich studiach na WGGG Politechniki Wrocławskiej liczba posiadaczy certyfikatów IPMA-Student wzrosła do 495, w tym, w samym tylko roku 2018, do 6 lipca, certyfikat IPMA-Student uzyskały 174 osoby.

Akredytowane Uczelnie wg. liczby certyfikatów IPMA-Student

 Uczelnia / Wydział / Kierunek

Liczba certyfikatów

SGH

95

UEPoz-WZ

56

PG-WZiE

45

UEKra-WZ

45

USz-WZiEU-Z

30

USz-WZiEU-L

27

PWr-WIZ-SP

26

UEWro-WNE-Z

26

UJ-WZiKS

23

PWr-WGGG-GiG-EPOZ

21

UEWro-WIE-ZIP

21

UO-SG

12

PWr-WGGG-GiG

11

USz-WZiEU-SP

9

UEWro-WNE-MSG

8

PŚL-WOiZ

7

UEWro-WZIiF-FiR

7

UZ-WEiZ

7

USz-WZiEU-FiR

6

UEWro-WNE-FiR

5

UEWro-WZIiF-IB

2

WSBP-WFB-Z

2

MWSLiTW-LOG

1

UEWro-WNE-E

1

UEWro-WZIiF-Z

1

WSBP-WFB-IZ

1

Razem

495

Wśród certyfikowanych studentów najwięcej jest studentów ze studiów stacjonarnych (401 z 495).

255 posiadaczy certyfikatów to studenci II stopnia studiów, 205 – I stopnia, 35 - studiów podyplomowych.

 W gronie certyfikowanych przeważa "płeć piękna", zarówno co do liczby (304 kobiet / 191 mężczyzn), jak i skuteczności (zdawalność wśród kobiet 89,9%, mężczyzn 88,0%). Natomiast średni wynik egzaminu jest praktycznie taki sam: 60,3 pkt dla kobiet i 60,2 pkt dla mężczyzn.