IPMA-Student

IPMA-Student wg. NCB 3.0

Aktualności

Studenci z najlepszymi wynikami egzaminu IPMA-Student w roku 2019

  • Paulina Kozik, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Towaroznawstwa
  • Michał Dawid Sowała, Politechnika Wrocławska, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii
  • Julianna Pham Van, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
  • Katarzyna Michałowska Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Zarządzania 

Wyróżnieni studenci zostali zaproszeni do udziału w seminarium PM Edukacja 2019 i otrzymali stosowne dyplomy.

Gratulujemy wyróżnionym i kadrze dydaktycznej ich macierzystych Wydziałów.