IPMA-Student

IPMA-Student wg. NCB 3.0

Aktualności

Zwycięzcy konkursu Projekt Master 2019

Kategoria praca licencjacka

Zwycięzca:  Katarzyna Drab
Tytuł pracy: Zarządzanie projektami oraz narzędzia wspomagające procesy  projektowania w administracji publicznej 
Uczelnia: Politechnika Warszawska, Wydział Administracji i Nauk Społecznych
Promotor: dr Małgorzata Orechwo


Kategoria praca magisterska

Zwycięzca: Marta Kacik
Tytuł pracy: Project Benefits Management applied to research and development projects
Uczelnia: Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania
Promotor prof. dr hab. inż. Dorota Kuchta 


Kategoria praca podyplomowa

Zwycięzca: Malwina Rudnik
Tytuł pracy: Człowiek, jako najważniejszy czynnik sukcesu wdrożenia zmiany w organizacji, na przykładzie projektu ‘Robotyzacja’ w Grupie NEUCA, przy wykorzystaniu metody ADKAR
Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Podyplomowe Studia Zarządzania Projektami 
Promotor: dr hab. Emil Bukłaha


Kategoria praca doktorska

Zwycięzca: dr Paweł Paterek
Tytuł pracy: Wpływ zwinnego zarządzania zespołami projektowymi na wartość dla interesariuszy projektów wytwarzania oprogramowania
U
czelnia Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Zarządzania
Promotor dr hab. inż. prof. AGH Alina Kozarkiewicz

 

Wyróżnienia Project Master 2019

Kategoria praca licencjacka 

Autor: Edyta Magdalena Żmidzińska
Tytuł pracy:Analiza źródeł finansowania startupów na przykładzie akademickiego inkubatora przedsiębiorczości
Uczelnia: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Wydział Ekonomiczny
Promotor: dr Wojciech Lewicki

 

Kategoria praca magisterska

 • Autor: Iga Krzysztofiak
  Tytuł pracy: Zaufanie w zespołach stacjonarnych  i wirtualnych
  Uczelnia: Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Wydział Zarządzania
  Promotor: dr Patrycja Sznajder,
 • Autor: Kamila Brodzińska
  Tytuł pracy: Usprawnienie procesu zarządzania wiedzą w projektach w Muzeum Krakowa
  Uczelnia: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
  Promotor: dr Beata Jałocha,
 • Autor: Wiktor De Witte
  Tytuł pracy: Zarządzanie Stresem w Zarządzaniu Projektami
  Uczelnia: Uczelnia: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
  Promotor:  dr Bartosz Grucza,

 

Kategoria praca podyplomowa

Autor: Ewa Szlachetka 
Tytuł pracy: Zarządzanie projektem prawnym na przykładzie transakcji M&A
Uczelnia: Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, Executive Master of Business Administration
Promotor: dr Bartosz Grucza,

 

Kategoria praca doktorska

Autor: dr Małgorzata Kotlińska
Tytuł pracy: Współczesne metody zarządzania projektem filmowym
Uczelnia: Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania

Promotor: dr hab. prof. UŁ Bogusław Kaczmarek.