IPMA-Student

IPMA-Student wg. NCB 3.0

Aktualności

Procedura zdalnego przeprowadzania egzaminów IPMA-Student „IPMA-Student online”

Zachęcamy do zapoznania się z warunkami przeprowadzania zdalnych egzaminów IPMA-Student w okresie od 28 kwietnia do 30 września 2020. 

Procedurę opracowano w konsultacji z Koordynatorami IPMA-Student.

Procedura IS online - pdf