IPMA-Student

IPMA-Student wg. NCB 3.0

Przewodnik Wymagania kompetencyjne

Wymagania kompetencyjne IPMA-Student sformułowano w dwóch formatach: