Przewodnik NCB 3.0 IPMA-Student: Wymagania Kompetencyjne

Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student

Wstęp

Publikacja IPMA Competence Baseline (ICB) wyznacza uniwersalne, międzynarodowe standardy kompetencji w zarządzaniu projektami. W Polsce obowiązuje narodowa wersja ICB3.0 – Polskie Wytyczne Kompetencji IPMA® NCB3.0.

System certyfikacji IPMA 4-L-C określa cztery poziomy certyfikatów z zakresu zarządzania projektami:

  • Certified Projects Director – IPMA Level A (Certyfikowany Dyrektor Projektów).
  • Certified Senior Project Manager – IPMA Level B (Certyfikowany Starszy Kierownik Projektu ).
  • Certified Project Manager – IPMA Level C (Certyfikowany Kierownik Projektu).
  • Certified Project Management Associate – IPMA Level D (Certyfikowany Asystent ds. Zarządzania Projektami)

W uzupełnieniu systemu certyfikacji IPMA 4-L-C, CERT IPMA Polska prowadzi program certyfikacji z zakresu zarządzania projektami IPMA-Student, adresowany do studentów i absolwentów studiów wyższych I i II stopnia, prowadzonych przez akredytowane Wydziały.

Profil IPMA-Student: Aby student mógł legitymizować się certyfikatem IPMA-Student powinien wykazać

  • Znajomość wybranych, podstawowych elementów dobrej praktyki zarządzania projektami na poziomie wymaganym dla roli członka zespołu w „prostym” projekcie (definicja złożonego projektu - [NCB3.0])
  • Postawy i zachowania zgodne z Kodeksem Etycznym Kierownika Projektu

Niniejsza publikacja definiuje wymagania kompetencyjne IPMA-Student w formacie przewodnika. Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student: Wymagania kompetencyjne, został opracowany przez zespół:

Koncepcja, opracowanie merytoryczne i redakcja: Bogumił Dałkowski
Współpraca merytoryczna: Zbigniew Wolski

Zatwierdzenie:
Kierownictwo Strategicznie CERT IPMA Polska:
Bogumił Dałkowski, Leszek Staśto, Janusz Smurawa, Marek Zalewski, Zbigniew Wolski

Przewodnik NCB3.0 IPMA-Student w postaci pliku pdf - do pobrania