IPMA-Student INFO

Info dla studenta

Jak wygląda organizacja egzaminu certyfikacyjnego IPMA-Student?

Egzaminy certyfikacyjne IPMA-Student są organizowane bezpośrednio na Uczelniach, przez Wydziały, które uzyskały akredytację IPMA Polska w zakresie certyfikacji IPMA-Student.

Egzamin certyfikacyjny IPMA-Student przeprowadzany jest w formie elektronicznej w akredytowanych pracowniach komputerowych. W sytuacjach nadzwyczajnych  IPMA dopuszcza możliwość zdalnego przystępowania do egzaminów IPMA-Student online wg Specjalnej Polityki Bezpieczeństwa. 

Egzamin certyfikacyjny IPMA-Student składa się ze 104 pytań, po 4 pytania na temat każdego z 26 Elementów kompetencji IPMA-Student, w formule testu jednokrotnego wyboru (wybór najlepszej spośród czterech opcji odpowiedzi), trwa 100 minut.

Kryterium zaliczenia egzaminu IPMA-Student 2.0:

  • Podstawą do zaliczenia egzaminu próbnego IPMA-Student  jest zaliczenie co najmniej 80% elementów kompetencji, tzn. co najmniej 21 elementów z 26 zdefiniowanych w Przewodniku IPMA-Student ed. 2.0
  • Podstawą do zaliczenia danego elementu kompetencji jest łączny wynik odpowiedzi na 4 pytania dotyczące danego elementu kompetencji równy co najmniej 2 pkt.

Jeśli potwierdzisz swoje kompetencje w stopniu wymaganym na tym poziomie certyfikacji otrzymasz elektroniczny egzemplarz certyfikatu IPMA-Student, jeden w języku polskim, jeden w angielskim. Egzemplarze drukowane wydawane są na zamówienie. 

Jeśli wyrazisz na to zgodę, Twoje nazwisko zostanie opublikowane na stronach ipma.pl i ipma-student.pl w Wykazie Osób Certyfikowanych.