Aktualności

Aktualności

Ewaluacja certyfikacji IPMA-Student 2014-2020

W zał. raport ewaluacji procesu certyfikacji IPMA-Student sporządzony na podstawie ankiet wypełnianych przez studentów przystępujących do egzaminu IPMA-Student. Ankieta jest anonimowa i dobrowolna. Ankietę wypełniło 288 spośród 1066 respondentów.

Ankieta ewaluacyjna IPMA-Student składa się z 5 rozdziałów (stron), w których przedmiotem oceny są:

  • I. Przygotowania do egzaminu certyfikacyjnego
  • II. Warunki organizacyjne egzaminu IPMA-Student
  • III. Zakres egzaminu IPMA-Student
  • IV. Plany rozwoju osobistego
  • V. Proces certyfikacji IPMA-Student

Poniżej ilustracja odpowiedzi na końcowe (23), podsumowujące pytanie.

  

Kompletne wyniki ankiety przedstawiono w zał. Raporcie.
Na stronach 1-8 zamieszczono statystki odpowiedzi na 23 pytania zamknięte.
Podawane są tylko opcje wybrane przez respondentów, np. na w/w grafice brak opcji "Zdecydowanie negatywnie", bo nikt nie dokonał takiego wyboru.

Na stronach 9-19 zamieszczono uwagi ogólne, propozycje usprawnienia i rozwoju procesu certyfikacji IPMA-Student zgłoszone przez respondentów. Do niektórych uwag dodano komentarze zarządzającego systemem egzaminacyjnym IPMA-Student.

Zgłaszane przez studentów uwagi pochodzą z całego okresu 2014-2020, część z nich zostało uwzględnionych w kolejnych wersjach portalu i egzaminów. 

Wiele z uwag wynika z:

 • niedostatecznej znajomości dokumentów programowych (patrz seria Przewodników IS)
 • niewystarczająco jasnego rozróżnienia roli IPMA i akredytowanych uczelni. IPMA definiuje wymagania kompetencyjne i weryfikuje ich znajomość. Uczelnie prowadzą zajęcia dydaktyczne przygotowujące do certyfikacji IPMA-Student.
 • niezrozumienia roli quizów IPMA: quizy DEMO służą oswojeniu się z interfejsem systemu egzaminacyjnego, quizy Q-IS i Egzamin próbny IPMA-Student służą samoocenie kompetencji przez studentów a nie, jak interpretuje to część studentów, nauce metod i technik zarządzania projektami 
Uczelnie mają możliwość udostępniania swoim studentom na zamówienie dedykowanych quizów dot. wybranych elementów kompetencji oraz analizy wyników ewaluacji dokonanych przez swoich studentów -  korzystają z tych możliwości sporadycznie.