Aktualności

Aktualności

Akademickie Autoryzowane Jednostki Szkoleniowe

Akademickie Autoryzowane Jednostki Szkoleniowe – nowa forma współpracy IPMA Polska z uczelniami na rzecz rozwoju profesjonalnych kompetencji zarządzania projektami

logoaajs

Co to jest AAJS?

Akademickie Autoryzowane Jednostki Szkoleniowe to uczelnie wyższe prowadzące akredytowane studia podyplomowe, szkolenia i kursy z zakresu zarządzania projektami, których programy nauczania są zgodne z Wytycznymi Kompetencji IPMA ICB 4.0.

AAJS, w ramach nauczania akademickiego, przygotowują do certyfikacji IPMA 4-L-C i prowadzą dla uczestników swoich szkoleń egzaminy certyfikacyjne IPMA-D (Certified Project Management Associate) i IPMA-C (Certified Project Manager).

Czym jest certyfikat IPMA?

Certyfikat IPMA jest potwierdzeniem posiadanej wiedzy, umiejętności i postaw niezbędnych do skutecznego i efektywnego zarządzania projektami. Jest rozpoznawalnym międzynarodowo potwierdzeniem dojrzałości menedżerskiej w dziedzinie zarządzania projektami. Posiadacze certyfikatów IPMA cieszą się powszechnym uznaniem zawodowym i mają wyższą pozycję konkurencyjną na globalnym rynku pracy

Do kogo skierowana jest oferta AAJS

Do osób aktywnych zawodowo, absolwentów Uczelni Wyższych, kierowników projektów i członków zespołów projektowych w różnych branżach i organizacjach, którzy chcą rozwijać i potwierdzić swoje kompetencje w dziedzinie zarządzania projektami, aby poprawić swoją pozycję w macierzystej organizacji i zwiększyć swoje szanse na globalnym rynku pracy.

Oferta adresowana jest też do zarządzających organizacjami, którzy chcą rozwijać kompetencje organizacji w zarządzaniu projektami, programami i portfelami, m.in. poprzez rozwój kompetencji indywidualnych.

Jakie korzyści wynikają z przystąpienia do programu?

Korzyści dla uczelni to:

 • zewnętrzne i niezależne potwierdzenie aktualności programów kształcenia w zakresie zarządzania projektami na studiach podyplomowych i kursach w odniesieniu do międzynarodowych standardów zarządzania projektami, w szczególności zgodności z Wytycznymi Kompetencji IPMA ICB 4.0
 • potwierdzenie kompetencji menedżerskich i trenerskich kadry dydaktycznej (Autoryzowani Trenerzy IPMA (ATI), Akademiccy Autoryzowani Trenerzy IPMA (AATI)
 • możliwość prowadzenia egzaminów IPMA 4-L-C dla absolwentów studiów podyplomowych i uczestników kursów tematycznych,
 • wsparcie w rozwoju kompetencji kadry trenerskiej, w szczególności dostęp trenerów ATI/AATI do dedykowanej wyłącznie dla AAJS bazy wiedzy IPMA (quizy i egzaminy próbne IPMA, forum dyskusyjne na portalu egzaminy.ipma.pl)
 • współpraca z IPMA Polska, uczelniami i biznesem przy budowaniu profesjonalnych kompetencji w dziedzinie zarządzana projektami na etapie edukacji akademickiej i kształcenia ustawicznego,
 • integracja środowiska akademickiego i biznesowego, która jest doceniana przez Polską Komisję Akredytacyjną podczas oceny jakości kształcenia,
 • możliwość używania oficjalnego logo IPMA Polska,
 • aktywna promocja AAJS poprzez działania marketingowe IPMA Polska.

Korzyści dla uczestników akredytowanych studiów i kursów to:

 • rekomendacja IPMA przy wyborze studiów podyplomowych i kursów w zakresie zarządzania projektami, których program jest zgodny z aktualnymi standardami zarządzania projektami, w szczególności z Wytycznymi Kompetencji IPMA ICB 4.0
 • ścieżka rozwoju profesjonalnych kompetencji w ramach czteropoziomowego systemu certyfikacji IPMA-4-L-C
 • potwierdzenie kompetencji zarządzania projektami poprzez niezależny, zewnętrzny system certyfikacji, co może ułatwić zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy, awans zawodowy, negocjacje warunków i stabilność zatrudnienia,
 • uzyskanie międzynarodowego certyfikatu IPMA 4-L-C w ramach studiów podyplomowych i kursów organizowanych przez AAJS,
 • posiadacze certyfikatów IPMA stają się członkami międzynarodowej profesjonalnej społeczności osób i organizacji realizujących projekty Young Crew i IPMA. Międzynarodowy networking IPMA otwiera globalny rynek pracy.

Korzyści dla pracodawców to:

 • rekomendacja IPMA przy wyborze uczelni oferujących studia podyplomowe i kursy w zakresie zarządzania projektami, których program jest zgodny z aktualnymi standardami zarządzania projektami,
 • możliwość podnoszenia kompetencji kadry zarządzającej projektami oraz budowy ścieżek kariery w organizacji, w oparciu o międzynarodowy model kompetencji IPMA,
 • możliwość weryfikacji kompetencji pracowników, w oparciu o uznany, międzynarodowy model kompetencji zarządzania projektami. 

Jak zostać AAJS?

 • Uczelnia wyższa prowadząca studia podyplomowe i kursy w zakresie zarządzania projektami powinna złożyć dokumentację potwierdzającą zgodność zakresu prowadzonych zajęć z Wytycznymi Kompetencji IPMA Individual Competence Baseline v.4.0 oraz obecność w składzie kadry trenerskiej co najmniej dwóch Akademickich Akredytowanych Trenerów IPMA Polska, którzy prowadzą co najmniej 40 godz. zajęć.
 • Aplikacja Uczelni musi uzyskać pozytywną opinię Komisji Akredytacyjnej IPMA potwierdzającą poprawność formalną i merytoryczną złożonej dokumentacji.
 • IPMA Polska udziela Uczelni licencji niewyłącznej AAJS na okres 3 lat.
 • Utrzymanie przez Uczelnię statusu AAJS wymaga spełnienia dodatkowych warunków określonych w umowie udzielenia licencji AAJS.