Aktualności

Aktualności

Pierwszy egzamin IPMA-Student ed.2.0 zakończony sukcesem

Nowy zakres wymaganych kompetencji (ICB4.0) i kryteria przyznania certyfikatu IPMA (ICR 4.0) nie stanowiły problemu dla grupy słuchaczy VII edycji studiów podyplomowych "Certyfikowany menedżer projektów" prowadzonych przez Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. 

Wszyscy przystępujący do egzaminu IPMA-Student ed.2.0 uzyskali certyfikat z bardzo dobrymi wynikami. Średni  procent zaliczonych elementów kompetencji  wyniósł 95,8%, przy wymaganym 80%. Średni procent uzyskanych punktów w całym egzaminie wyniósł 78,7%. 

Przypominamy, że od marca 2021 egzamin certyfikacyjny IPMA-Student będzie prowadzony wyłącznie w wersji 2.0.