Aktualności

Aktualności

Certyfikacja IPMA-Student ed.2.0

IPMA-Student ed.2.0
Od marca 2021 certyfikacja IPMA-Student prowadzona jest wyłącznie wg edycji 2.0.

Naturalnym rozszerzeniem IPMA-Student ed.2.0 jest egzamin IPMA-D. IPMA-D weryfikuje analogicznie jak IPMA-Student głównie wiedzę kandydata ale obejmuje szerszy zakres i wyższy poziom wymagań kompetencyjnych oraz stosuje, oprócz pytań zamkniętych, również pytania otwarte. Forma obu egzaminów (platforma Moodle, egzamin online) i kryterium zaliczenia są takie same. 

Posiadacze certyfikatów IPMA-Student mają zniżkę w opłacie egzaminacyjnej IPMA-D w wysokości 300 zł brutto o ile  przystąpią do egzaminu IPMA-D  przed upływem roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student. 

Egzaminy online
W związku z sytuacją nadzwyczajną IPMA przedłuża do końca roku akad. 2020/21 możliwość zdalnego przystępowania do egzaminów IPMA-Student online wg Specjalnej Polityki Bezpieczeństwa IPMA-Student ed.2.0 online.

Certyfikaty IPMA-Student ed.2.0 w formacie pdf
Wydawane są 2 egzemplarze certyfikatu w formacie pdf z certyfikowanym podpisem, jeden w wersji polskiej, jeden w wersji angielskiej. Student otrzymuje je razem z wynikiem egzaminu najpóźniej 3 dni robocze od daty egzaminu.

Istnieje możliwość zamówienia drukowanych certyfikatów IPMA-Student w obu wersjach językowych. Opłata wynosi 50 zł brutto za jeden egzemplarz.