Aktualności

Aktualności

Zmiany konfiguracji quizów i Egzaminu próbnego IPMA-Student ed.2.0

W trosce o ochronę poufności baz danych oraz ograniczenie zagrożeń dla efektywności i wiarygodności zdalnego procesu egzaminowania, musimy dokonać zmian w sposobie udostępniania quizów i egzaminu próbnego.

  • Quizy IS2-AJS-ONLINE: jedno podejście, wyłączona opcja przeglądu szczegółowego wyników, 
  • Egzamin próbny IPMA-Student ed.2.0 online: wyłączona opcja przeglądu szczegółowego wyników bezpośrednio po egzaminie

Realizacja quizów i egzaminu próbnego w dotychczasowej konfiguracji możliwa jest tylko pod bezpośrednim nadzorem prowadzących zajęcia, najlepiej w autoryzowanych pracowniach komputerowych.