Aktualności

Podwyższenie certyfikacji IPMA-Student do IPMA 4-L-C

Posiadacze certyfikatu IPMA-Student, którzy przystąpią do certyfikacji IPMA-D w okresie do 1 roku od uzyskania certyfikatu IPMA-Student, uzyskują zniżkę w opłacie egzaminacyjnej w wysokości opłaty za egzamin IPMA-Student (300 PLN).