Aktualności

Quizy dedykowane - nowa formuła

Prowadzących akredytowane zajęcia IPMA-Student zapraszamy do korzystania z nowej formuły dedykowanych quizów IPMA-Student. 

Nowa formuła quizów dedykowanych IPMA-Student wspiera prowadzących akredytowane przedmioty na studiach I i II stopnia w końcowej ocenie kompetencji studentów swoich grup zapisanych na dany przedmiot. 

Pod względem formuły testu i poziomu trudności pytania w quizach dedykowanych są analogiczne do pytań egzaminu próbnego IPMA-Student, różnica polega na zakresie i organizacji quizów.

Quizy są dedykowane wyłącznie dla przedmiotów wykazanych w Macierzy Kompetencji IPMA-Student i z założenia są realizowane na zakończenie zajęć z danego przedmiotu na zlecenie Koordynatora ds. IPMA. 

Quiz dedykowany dla danego przedmiotu jest udostępniany konkretnej grupie studentów raz w semestrze, w konkretnej formule (ST, ST-SEB, On-line) i ramach czasowych ustalonych przez Koordynatora ds. IPMA w Zleceniu quizu dedykowanego 

ORGANIZACJA

Prowadzący dany przedmiot i Koordynator ds. IPMA

 • zlecają IPMA przeprowadzenie quizu dedykowanego używając szablonu Zleceniu quizu dedykowanego
 • odpowiadają za organizację quizu i nadzór nad jego przebiegiem zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa IPMA-Student
 • mają wgląd w Moodle do pytań i odpowiedzi swoich studentów w zamówionym quizie
 • stosują własny system oceny kompetencji. 

Studenci

 • nie muszą deklarować zainteresowania certyfikacją IPMA-Student ani dokonywać formalnego indywidualnego zgłoszenia do certyfikacji IPMA-Student
 • nie ponoszą żadnych kosztów z tytułu przystąpienia do quizów IPMA-Student
 • przystępując do quizów dedykowanych muszą przestrzegać zasad Polityki Bezpieczeństwa IPMA-Student
 • mają jedno podejście do danego quizu dedykowanego
 • mają dodatkowo dostęp do standardowych quizów IPMA-Student na zasadach ogólnych 

IPMA CERT

 • wymaga prowadzenia quizów dedykowanych zgodnie z Polityką Bezpieczeństwa IPMA-Student
 • udostępnia quizy dedykowane zgodnie z uzgodnionym Zleceniem quizu dedykowanego
 • nie ocenia wyników quizów dedykowanych wg. systemu oceny stosowanego w certyfikacji IPMA-Student
 • nie sporządza raportu grupowego i raportów indywidualnych z wynikami quizu dedykowanego. 


KORZYŚCI 

Prowadzący akredytowane przedmioty:

 • Wymagania kompetencyjne zgodne z międzynarodowym standardem
 • Pytania opracowane przez autorów z akredytowanych Uczelni i ekspertów IPMA, zweryfikowane przez asesorów IPMA Polska
 • Polityka  Bezpieczeństwa IPMA-Student
 • Quizy tworzone i udostępniane przez IPMA CERT zgodne ze zleceniem
 • Wyniki quizów dedykowanych mogą być brane pod uwagę przez prowadzących przedmiot przy wystawianiu ocen z danego przedmiotu wg własnego systemu oceny

Studenci

 • Rozpoznanie wymagań kompetencyjnych międzynarodowego standardu
 • Możliwość oceny swoich kompetencji zgodne z międzynarodowym standardem
 • Połączenie ocen w systemie uczelnianym z wynikami certyfikacji IPMA-Student 

IPMA CERT

 • Promocja certyfikacji IPMA-Student
 • Wyniki w quizach dedykowanych mogą skłonić "wahających się" studentów do przystąpienia do certyfikacji IPMA-Student. 

Podsumowując, zachęcamy Państwa do korzystania z dedykowanych quizów  IPMA-Student. W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji 

Zespół IPMA-Student

Joanna Rzempała, Menedżer Programu IPMA-Student, Wiceprezes Zarządu IPMA Polska
Katarzyna Baumgart, Specjalista ds. komunikacji i rozwoju IS i AAJS
Bogumił Dałkowski, Asesor wiodący IPMA Polska, Przewodniczący Komisji Akredytacyjnej IPMA-Student