Dostęp do quizów IPMA

Dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników portali IPMA-Student (studenci akredytowanych Uczelni uprawnieni przez Wydziałowego Koordynatora ds. IPMA-Student oraz uczestnicy akredytowanych szkoleń zgłoszeni przez organizatora szkolenia.

IPMA-Student-AJS

Last modified: Wednesday, 16 February 2022, 3:10 PM