Quizy DEMO są dostępne dla wszystkich zainteresowanych.

Studenci akredytowanych Uczelni uprawnieni przez Wydziałowego Koordynatora ds. IPMA-Student oraz uczestnicy akredytowanych szkoleń zgłoszeni przez organizatora szkolenia logują się do Portalu IPMA-Student zgodnie z posiadanym kontem.

Pozostali użytkownicy logują się anonimowo: 
login: student1
hasło: student1-IPMA

Kurs DEMO dostępny jest z menu Moje kursy